Kontakty pre E-shop

MedaPreX SK s.r.o.
Vápenka 15
841 07 Bratislava
Anna Brandejs
Zakladateľka a konateľka spoločnosti
Jaroslav Šuster
Výkonný riaditeľ
IČ: 35961350
DIČ: SK 2022087056
Bankové spojenie: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 8788402/0800
CZ39 0800 0000 0000 0878 8402
GIBA CZ PX
Tel. číslo: +421 948 227 399
Výdajňa tovaru: Vápenka 15, Bratislava, 841 07 - Pondělí až piatok od 08:00h do 16:30h
Osobný odber je možný len po telefonickom dohovore na tel.: 0948 227 399
Denisa Nováková
Poradňa - Doporučenie vhodných produktov a ich používanie
Katarína Lévay
Objednávky a spracovanie tovaru