Acidobázická rovnováha

Mechanizmus zabezpečujúci, aby pH telesných tekutín nebolo príliš zásadité alebo kyslé

Ľudský organizmus potrebuje pre svoje správne fungovanie vyváženú hladinu pH, teda aby boli telesné tekutiny, čím máme na mysli najmä krv, chemicky neutrálne. Lenže ako to docieliť, keď samotné prirodzené metabolické procesy v organizme spôsobujú výkyvy pH krvi a ďalších tekutín ku kyslosti či zásaditosti?

Na udržanie vyrovnaného pH organizmus užíva troch mechanizmov: nárazníkového, dychového a obličkového

  • Nárazníkový mechanizmus sú tie látky v krvi, ktoré dokážu neutralizovať kyslé či zásadité odpadové látky.
  • Dychový mechanizmus spočíva v tom, že prostredníctvom rýchlejšieho dýchania dochádza k nárastu vylučovaniu oxidu uhličitého z krvi, a vďaka tomu k celkovému zníženiu acidity. Platí tu pravidlo, že pomalší dych naopak zvyšuje kyslosť krvi.
  • Ľadvinový mechanizmus reguluje kyslosť krvi vďaka tomu, koľko zásaditých alebo kyslých látok organizmus vylúči močom.

Rozlišujeme dve poruchy acidobázickej rovnováhy

  • Acidózu, kedy je pH krvi príliš kyslé. Vyvoláva ju nedostatok zásaditých, alebo naopak nadbytok kyslých látok v krvi. Ďalej ju delíme na metabolickú a respiračnú.
  • Alkalózu, kedy je pH krvi príliš zásadité. Dochádza k nej, keď sa zvyšuje obsah zásad alebo stratou kyselín, delíme ju taktiež na alkalózu metabolickú a respiračnú.