Adrenalín

Významný hormón a neurotransmiter, spätý s noradrenalínom

Adrenalín a noradrenalín sú dva rozdielne, ale zároveň pevne späté hormóny a neurotransmitery. Produkované sú v centre nadobličiek a v niektorých neurónoch centrálneho nervového systému. Následne sú uvoľňované do krvného obehu a pôsobia ako chemické mediátory, prenáša nervové impulzy do rôznych telesných orgánov.

Pripraví telo na stres

Adrenalín ovplyvňuje rad procesov, ktoré sa líšia v závislosti od toho, na akú bunku pôsobia. Jeho celkový účinok je však pripraviť organizmus na reakciu na stresovú udalosť. Preto je jedným z kľúčových mechanizmov jeho účinku zrýchlenie srdcového tepu, krvného tlaku, roztiahnutie pľúc pre väčšiu kapacitu dýchania alebo rozšírenie zreničiek, prívod väčšieho množstva krvi do svalov či maximalizácia hladiny krvného cukru pre lepšie zásobenie mozgu energiou.

Noradrenalín sa uvoľňuje predovšetkým z nervových zakončení sympatetického nervové systému a v menšom množstve z útlmu funkcie medulla a na rozdiel od adrenalínu, ktorý sa uvoľňuje nárazovo v prípade akútneho stresu, je noradrenalín do krvného obehu uvoľňovaný kontinuálne.

Okamžite po strese

K uvoľneniu adrenalínu do obehu dochádza počas dvoch až troch minút od prvého stretnutia so stresom, po jeho utlmení sa spomaľuje aj sekrécia adrenalínu, ako ubúda nervových signálov vedených do nadobličiek.

Stresová udalosť stimuluje aj produkciu adrenokortikotropného hormónu z hypofýzy, ktorý podporuje produkciu steroidného hormónu kortizolu, opäť z nadobličiek (z ich kôry). Kortizol upravuje telesný metabolizmus nie počas akútneho stresu, ale skôr v prípade stresu chronického.