Alzheimerova choroba

Je závažné onemocnenie mozgu postihujúce predovšetkým starších ľudí

Spôsobuje nezvratné zmeny v mozgových bunkách a úbytok mozgovej hmoty. Varovnými signálmi sú strata pamäti, zmätené až agresívne správanie a človek je dokonca schopný zablúdiť v jeho vlastnom dome. Príčiny sú zvyšujúci sa vek, genetika a tiež môže byť zapríčinená úrazom hlavy. Alzheimerova choroba je zatiaľ neliečiteľná a preto je dôležitá prevencia proti tomuto ochoreniu. A to zdravý životný štýl (pravidelný pohyb, zdravá strava a výživa organizmu).