Anémia

Ochorenie súvisiace s nedostatkom červených krviniek alebo hemoglobínu

K anémii dochádza, keď klesne počet červených krviniek alebo hemoglobínu pod hladinu normálu. Normálna hladina je u mužov stanovená na viac ako 13.5 gramov / 100 ml a u žien na 12 gramov / 100 ml.

Aké sú znaky anémie?

  • Únava
  • Bledosť
  • Palpitácia (búšenie srdca)
  • Krátky dych
  • Objaviť sa môže tiež:
  • Vypadávanie vlasov
  • Slabosť
  • Problémy so srdcom

Ak je anémia dlhodobá (chronická), môže sa telo prispôsobiť nižšej hladine kyslíka, až do momentu, keď sa anémia stane ťažkou. Anémia môže nastúpiť ale aj rýchlo, tzv. anémia akútna, kedy jedinec vníma jej symptómy pomerne rýchlo aj s relatívne miernymi fluktuáciami hladín hemoglobínu.

Čo je príčinou anémie?

Anémiu môže spôsobiť akýkoľvek proces, ktorý naruší bežnú životnosť červených krviniek. Tá sa zvyčajne pohybuje okolo 120 dní. Krvinky vznikajú v kostnej dreni.

Anémia vzniká dvoma hlavnými spôsobmi:

  • Znížením produkcie červených krviniek alebo hemoglobínu
  • Navýšením úbytku alebo deštrukciou červených krviniek

Čo je to anémia spôsobená nedostatkom železa?

Nedostatok železa je veľmi častou príčinou anémie, pretože železo je hlavnou zložkou hemoglobínu, kľúčovou pre jeho správne fungovanie. Nedostatok železa býva spôsobený chronickou stratou krvi, kedy dochádza k vyčerpávaniu jeho zásob, ktoré sa zníženou hladinu snaží kompenzovať. U žien býva príčinou menštruácia, okrem toho môže byť na vine aj drobné krvácanie, napríklad kvôli rakovine hrubého čreva alebo žalúdočným vredom. U detí príčinou anémie môže byť strava s nedostatkom železa.