Arterioskleróza

Cievne ochorenie

Toto cievne ochorenie vzniká ukladaním tukových látok do stien tepien. Tým dochádza k ich zúženiu, zníženiu ich pružnosti a následnému obmedzeniu toku krvi. Orgány potom nie sú dostatočne zásobené kyslíkom a dochádza k ich poškodeniu.
 
Artérioskleróza vedie k rade vážnych zdravotných problémov, najmä infarktu a mozgovej príhode. Vyskytuje sa najmä vo vyspelých krajinách. V boji proti tejto chorobe hrá hlavnú úlohu prevencia - zdravý životný štýl a strava.
 
Arterioskleróza