Chemický peeling

Ošetrenie pleti, pri ktorom dochádza k odumretiu vrchnej vrstvy kože a k jej regenerácií

Chemický peeling zahŕňa kontrolovanú aplikáciu toxického chemického roztoku na pleť, vďaka čomu dochádza k účelovému odumieraniu tkaniva. Požadovaná hĺbka peelingu je závislá na tom, za akým účelom je peeling vykonávaný. Po peelingu pleť regeneruje, nové bunky prerastajú zo spodných vrstiev epidermis.
 

Líši sa podľa hĺbky peelingu

Typov chemických peelingov je veľa, rozlišujú sa aj podľa toho, do akej hĺbky kože majú pôsobiť. Povrchové peelingy nepoškodzujú oblasť kože pod epidermis, najvrchnejšiu vrstvu kože. Stredné peelingy môžu dosiahnuť až k dermis, hlbšej vrstve kože. Hlboké peelingy všeobecne zasahujú až do hlbokých vrstiev dermis. To, nakoľko bude peeling hĺbkový, závisí na povahe a koncentrácii peelingového roztoku a tom, ako dlho reaguje s kožou. Medzi obľúbené látky využívané pri chemickom peelingu patria alfa-hydroxykyseliny, beta-hydroxykyseliny, kyselina trichlóroctová a fenoly.