Cievy

Slúžia na transport krvi v tele, rozvádzajú u človeka krv alebo miazgu, podľa toho sa rozdelujú sa na krvné a lymfatické cievy