Dopamín

Dôležitý hormón ovplyvňujúci emócie

Dopamín je chemikália prirodzene prítomná v mozgu, ktorá ovplyvňuje emócie, pohyby aj pocity radosti a bolesti. Dopamínové neurotransmitery sa nachádzajú v strednom mozgu, v oblasti zvanej substantia nigra.

Závažné ochorenie

Existuje päť dopamínových receptorov. Najčastejším ochorením, ktoré je príklad straty či úbytku dopamínu, je Parkinsonova choroba. Pacienti s týmto ochorením musia dopamín nahrádzať užívaním liekov.

Substantia nigra je dôležitou oblasťou mozgu, ktorá reguluje motoriku. Nachádzajú sa v nej bunky, ktoré prirodzene dopamín produkujú. Tento hormón nie je zodpovedný len za fyzický pohyb, ale ovplyvňuje aj schopnosť učenia sa alebo správania sa človeka. Rolu zohráva pri schizofrénii, poruchách pozornosti a stareckej demencii. Podľa tzv. dopamínovej hypotézy dochádza v mozgu schizofrenikov k nadprodukcii dopamínu.

Ako starneme, dopamínu ubúda. Reguluje pocity a vnímanie uspokojenia, spomaľuje metabolizmus v oblasti mozgu, ktorý je zodpovedný za obavy.

Dopamín ovplyvňuje náladu, správanie, spánok aj poznanie. Spätý je aj s pocitmi motivácie a odmien. Zúčastňuje sa na rozhodovaní, kreatívnych procesov. Ak päť dopamínových receptorov správne nefunguje, je pravdepodobné, že sa rozvinie niektorá z porúch.