Elasticita pleti

Schopnosť pleti roztiahnuť sa a stiahnuť späť do pôvodného stavu

V mladšom veku je elasticita pleti vďaka väčšej hrúbke dermis a väčšiemu obsahu kolagénu a elastinu výraznejšia. V súvislosti so stárnutím pleti dochádza k oslabeniu elasticity, pretože sa snižuje výška dermis a taktiež obsah kolagenu i prirodzenej kyseliny hyalurónovej v pleti. Negatívne účinky na elasticitu pleti má i nadmerné vystavovanie sa slnečným lúčom alebo fajčenie. Elasticita pleti je zaisťovaná lymfatickými nervami a krevnými cievami, rovnako ako sieťami vláknitých tkanív.