Metabolická alkalóza

Rast zásaditosti telesných tekutín, ku ktorému dochádza metabolicky

Nárast obsahu zásad v telesných tekutinách, najmä v krvi, býva v prípade metabolickej alkalózy spôsobený typicky dvoma spôsobmi:

  • silným vracaním
  • nadužívaním antacíd, liekov na znižovanie hladiny žalúdočnej kyseliny (ľudovo pálenie záhy)