pH

Hodnota určujúca kyslosť či zásaditosť daného roztoku

Značka pochádza z anglického potential of Hydrogen, teda potenciál vodíka, ktorý udáva množstvo voľných iónov vodíka H +.

Prekyslenie organizmu

Kyslosť či zásaditosť roztoku vyjadrujeme na škále pH, ktorá má hraničné body 0 (reprezentuje silnú kyslosť) a 14 (reprezentuje silnú zásaditosť). Hodnota 7, ktorá sa nachádza uprostred škály, je neutrálna.

Hodnota krvi a ďalších tekutín v organizme (okrem moči, ktorej pH v priebehu dňa kolíše) sa pohybuje medzi 7,35 a 7,45, ideálna hodnota je 7,40. Akonáhle sa pH týchto hodnôt výrazne vychýli, začína to mať negatívny dopad na organizmus, v prípade výchylky klesajúcej sa jedná o stav známy ako prekyslenie organizmu.