Respiračná alkalóza

Rast zásaditosti telesných tekutín, ku ktorému dochádza respiračne

Pri respiračnej alkalóze dochádza v krvi k zníženiu hladiny kyseliny uhličitej, pričom hlavnou príčinou tohto javu býva silná hyperventilácia, teda príliš silné dýchanie.

Hyperventilácia sa objavuje napríklad pri záchvatoch paniky, stresu alebo v dôsledku pobytu vo vysokých nadmorských výškach, kde vo vzduchu nie je dostatok kyslíka.