Respiračné acidóza

Respiračné prekyslenie organizmu

Na rozdiel od metabolickej acidózy dochádza k respiračnému prekysleniu organizmu v momente, kedy sa z pľúc počas dýchania nedostatočne vylučuje oxid uhličitý, ktorý potom zostáva v krvi.

Nižšie pH krvi a vyššia kyslosť

Tam sa rozpúšťa a chemickou reakciou sa mení na kyselinu uhličitú, a zvyšuje tak kyslosť krvi.

Aké sú príčiny respiračné acidózy? Nedostatočné dýchanie môžu mať za následok pľúcne ochorenia ako astma, bronchitída alebo napríklad obštrukcia dýchacích ciest.