Solárne komedóny

Alebo senilné komedóny

Solárne komedóny sa začínajú objavovať na tvári u osôb stredného veku, prípadne u starších v zónach, ktoré boli vystavené slnečnému žiareniu po dlhú dobu. Väčšinou sa jedná o líca, ktoré môžu v priebehu až zožltnúť a zhrubnúť (tento stav sa potom nazýva solárna elastóza).
 
Komedóny môžu byť otvorené, čierne, alebo uzavreté, ktoré majú biele "hlavičky". Niekedy sa jedná o väčšie cysty. Nijako sa však nevzťahujú k akné vulgaris a zvyčajne nedochádza k ich zapáleniu. Sú však veľmi perzistentné.
 
Ako vzniku solárnych komedónov brániť? Používaním prípravkov s SPF faktorom. Ďalej je potrebné postihnuté miesta čistiť dvakrát denne jemným mydlom alebo čistiacim prípravkom a vodou. Na noc sa odporúča aplikovať krém s obsahom retinolu. Prevenciou je aj nefajčenie. Solárne komedóny možno odstrániť kauterizáciou, diatermiou či laserovým ošetrením.