Testosterón

Hlavný mužský pohlavný hormón a anabolický steroid

Steroidný hormón zo skupiny mužských pohlavných hormónov produkujú primárne semenníky u mužov, v menšej miere potom vaječníky u žien. Malé množstvo hormónu je tiež vylučované nadobličkami.
 
U mužov hrá testosterón kľúčovú úlohu vo vývoji mužských pohlavných orgánov (semenníky a prostata) a podporuje rozvoj sekundárnych pohlavných znakov - zvýšený rast svalov, ochlpenia a kostnej hmoty. Testosterón je jedným zo základných prvkov pre telesné zdravie a kondíciu, rovnako ako prevencia osteoporózy.
 
Dospelí muži majú testosterónu v organizme zhruba sedemkrát až osemkrát viac ako dospelé ženy. Metabolická spotreba testosterónu je u mužov vyššia, preto je aj jeho denná produkcia u mužov zhruba dvadsaťkrát vyššie ako u žien. Ženy sú na tento hormón citlivejšie.