Apoptóza

Programovaná bunková smrť

Apoptóza je jedným z typov bunkovej smrti, ktorú spôsobí programaný sled udalostí vedúcich k eliminácii buniek, bez toho by však došlo k uvoľneniu potenciálne škodlivých látok z bunky do okolitého prostredia.

Dôležitý obranný mechanizmus organizmu

Apoptóza hrá kľúčovú úlohu v rozvoji a zachovaní zdravia organizmu tým, že odstraňuje staré, nepotrebné alebo nezdravé telesné bunky. Ľudský organizmus takto nahrádza zhruba jeden milión buniek za sekundu. Príliš vysoká alebo naopak nízka frekvencia apoptózy je príčinou mnohých ochorení. Ak apoptóza neprebieha tak, ako má, bunky, ktoré by mali byť z organizmu odstránené, môžu byť naopak posilnené a stať sa v podstate "nesmrteľnými". Stáva sa tak napríklad pri rakovine alebo leukémii.

Ak ale apoptóza funguje až príliš dobre, eliminuje až príliš buniek, môže to viesť k vážnym poškodeniam tkanív, príkladom tohto fungovania sú neurodegeneratívne poruchy ako Alzheimerova, Huntingtonova či Parkinsonova choroba.

Programovanej bunkovej smrti sa využíva napríklad aj pri injekčných či mrazových lipolýzách, keď sú do programovanej bunkovej smrti uvedené tukové bunky, ktoré následne organizmus lymfatickým systémom vylúči. Výsledkom je schudnutie ošetrovanej oblasti.