Hypertenzia

Vysoký krvný tlak

Vysoký krvný tlak sa týka významnej časti populácie, za následok pritom môže mať mnoho kardiovaskulárnych ochorení vrátane infarktu a mŕtvice. Rozšírenie tohto ochorenia býva dávané za vinu nezdravému životnému štýlu v kombinácii s nevhodnou stravou, tiež nedostatku fyzickej aktivity, užívaniu tabaku a alkoholu, obezite, a strave založenej na vysokom obsahu sodíka. Môže byť tiež aj výsledkom reakcie organizmu na lieky alebo vedľajším prejavom inej choroby, napríklad ochorenia obličiek. Vysoký krvný tlak býva všeobecne definovaný ako tlak vyšší ako 140 na 90 mm ortuťového stĺpca.

Diagnóza hypertenzie býva stanovená v momente, keď jeden či obe merania dosahujú vysoké hodnoty, ako systolické (tlak, ktorým srdce pumpuje krv do tela), tak diastolické (tlak, keď je srdcový sval v pokoji a plní sa krvou). V praxi to znamená, že systolický tlak presiahne hodnotu 140 a diastolický 90.

Krvný tlak je sila, ktorá mu vynaloží krv proti stenám krvných ciev a magnitúda tejto sily závisí na srdcovom výdaji a odporu krvných ciev.

Príčin je veľa

Medzi hlavné príčiny hypertenzie patrí nepochybne akútne stres, intenzívne cvičenie a ďalšie faktory, ktoré dokážu pomerne rýchlo zvýšiť krvný tlak aj u osôb, ktoré mávajú inak krvný tlak v norme. Preto vyžaduje diagnóza hypertenzie viacnásobné meranie v priebehu času.

Krvný tlak sa prirodzene zvyšuje s vekom, ako artérie tvrdnú a zužujú sa. Kardiovaskulárne ochorenia sa na vzraste krvného tlaku tiež podieľajú, a pôsobí to aj opačne: u osôb starších ako päťdesiat rokov zvyšuje riziko kardiovaskulárnych chorôb vysoká hodnota systolického tlaku.

Vplyv má samozrejme obezita, nezdravá strava založená na presolených, vysoko priemyselne spracovaných potravinách, nadužívanie alkoholu a fajčenia. Veľkou mierou prispievajú k rozvoju hypertenzie tiež genetické faktory.

Čo sa týka pohlavia, sú muži ohrození hypertenziou viac v mladšom veku, ženy naopak vo vyššom, avšak riziko zostáva takmer rovnaké pre každého.

Tichý zabijak

Sama o sebe nemá hypertenzie zreteľné symptómy. Z dlhodobého hľadiska však vedie ku komplikáciám, ktoré spôsobuje postupné zužovanie krvných ciev. Často sa preto hypertenzia prezýva "tichý zabijak". Spôsobovať môže tiež problémy v orgánoch, ktoré vysoký krvný tlak postihuje. Dlhodobá hypertenzia môže mať za následok aterosklerózu, keď sa v zužujúcich krvných cievach formujú nánosy. Z aterosklerózy potom môžu prameniť komplikácie: zväčšenie alebo oslabenie srdcového svalu až do bodu, keď už srdce nie je schopné "pumpovať" dostatočné množstvo krvi a dôjde k srdcovému zlyhaniu aneuryzma zužovanie ciev, čo je problematické najmä v obličkách, srdci, mozgu a dolných končatinách a môže viesť k infarktu, mŕtvici či amputáciu alebo zlyhaniu obličiek krvácanie či praskanie ciev v oku a s tým súvisiace problémy so zrakom alebo dokonca oslepnutie (hypertenzná retinopatia).

Ako hypertenziu liečiť?

Medzi hlavné spôsoby, ako pôsobiť proti akútne vysokému tlaku, patria zmeny v životnom štýle a prevencia ďalšieho zvyšovania, rovnako ako užívanie liekov na jeho upravenie.

Medzi zmeny životného štýlu patrí znížená konzumácia soli, obmedzenie konzumácie alkoholu, navýšenie spotreby zeleniny a ovocia, rovnako ako orechov, semiačok a jadier, pravidelná fyzická aktivita (aspoň tridsať minút denne, päťkrát až sedemkrát týždenne), obmedzenie alebo úplná reštrikcia fajčenia a snaha vyhnúť sa stresu.