LDL cholesterol

Tzv. "zlý cholesterol"

Cholesterol ako taký je látka na báze tuku. Tuk, pretože nie je vo vode rozpustný, nemôže byť samostatne transportovaný krvou. Cholesterol sa preto viaže na určité typy bielkovín, ktoré pôsobia ako transportačné činidlá. Tie môžu popri cholesterole prenášať tiež triglyceridy a fosfolipidy, teda ďalšie typy tukov.

Tieto prepojenia tuku a bielkovín sa nazývajú lipoproteíny. Nízkohustotný lipoproteín (LDL - Low Density Lipoproteín) je jedným z piatich hlavných typov telesných lipoproteínov a významné transportačné činidlo cholesterolu. Nízkohustotný lipoproteín sa nazýva, pretože jeho častice majú nižšiu hustotu ako ostatné druhy cholesterolových častíc. Jeho väčšie množstvo v krvi býva spájané so zvýšeným rizikom srdcovo-cievnych ochorení.

Kôrnatenie tepien

LDL cholesterol je dôležitým markerom rizika rozvoja kardiovaskulárnych ochorení, jeho vyššie hladiny bývajú späté s vyšším rizikom aterosklerózy. Na povrchu buniek sú špecializované receptory, ktoré na seba LDL-cholesterol viažu. Ich nedostatok môže znižovať absorpciu cholesterolu bunkami, v dôsledku čoho zostáva cholesterol v obehu a rastie jeho hladina.

Hladina cholesterolu sa v Európe zvyčajne meria v miliekvivalentoch na liter krvi. Hladina samotného LDL-cholesterolu sa potom dopočítava kalkuláciou tzv. Friedewaldovou rovnicou, ktorá zahŕňa celkový cholesterol, HDL-cholesterol a triglyceridy.

Ako ovplyvniť hladinu LDL cholesterolu?

Prestať fajčiť, začať konzumovať celozrnné produkty, olivový olej, ovocie a zeleninu vo väčšej miere. Obmedziť by ste naopak mali saturované tuky, teda predovšetkým mäsové a mliečne výrobky, a úplne vyhnúť by ste sa mali trans mastným kyselinám. Tiež konzumácia vlákniny napomáha LDL cholesterol znižovať, napomôcť môže aj úprava hmotnosti. Lekár tiež môže predpísať medikáciu.