Metabolická acidóza

Metabolické prekyslenie organizmu

Tento typ prekyslenia organizmu vzniká v dôsledku nárastu produkcie telových kyselín prirodzenými metabolickými procesmi v organizme.

Keto-diéta

Patrí sem napríklad ketoacidóza, ktorá sa prejavuje ako príznak cukrovky bez správnej medikácie. Vznikať však môže aj zámerne, a to dôsledkom diéty, kedy jedinec nekonzumuje žiadne sacharidy.

Príčinou metabolickej acidózy však môže byť aj úbytok hydrogénuhličitanu sodného alebo bikarbonátu pri hnačkových ochoreniach, rovnako ako nedostatočné vylučovanie kyslých látok urinárnymi traktom, ktoré sprevádza obličkové zlyhanie.