Prekyslenie organizmu

Nahromadenie kyselín v organizme

Kyslosť či zásaditosť všeobecne určuje hodnota pH (z anglického potential of Hydrogen, teda potenciál vodíka, ktorý udáva množstvo voľných iónov vodíka H +), ktorá sa pohybuje medzi hodnotami jedna až štrnásť. Ak je roztok neutrálny, má hodnotu pH 7, s klesajúcou hodnotou je roztok kyslý, ak hodnota vzrastá, je roztok zásaditý.

  • V kyslom roztoku prevažujú kyslé látky
  • V zásaditom roztoku prevažujú zásadité látky

Čo sa týka ľudského organizmu, je veľmi dôležité zachovanie pH krvi a ďalších telesných tekutín tesne okolo ideálnej hodnoty 7,4. Keďže vyložene neutrálne pH je 7, je evidentné, že v organizme musia mierne prevažovať zásadité látky, najmä potom minerály.

Demineralizácia

Ak totiž v organizme prevažujú látky kyslé, organizmus sa ich neustále snaží neutralizovať zásadami. Niekde ich však musí vziať, minerály (najmä vápnik) procesom demineralizácie odoberá z telesných tkanív - ciev, zubov, kostí i kĺbov. V dôsledku prekyslenie potom v organizmus prebiehajú zápalové procesy a podľa niektorých odborníkov môže byť prekyslenie aj významným faktorom rozvoja onkologických ochorení.

Ako dochádza k prekysleniu organizmu?

Faktorov ovplyvňujúcich krvné pH je veľa. Vlastným pričinením však môžeme zmeniť náš jedálniček, ktorý býva častou príčinou prekyslenia. Hlavnými kyselinotvornými potravinami je rafinovaný cukor, mäso a mäsové výrobky a alkohol.

Popri tom však v organizme dochádza k produkcii kyselín aj v dôsledku duševnej záťaže a zlého dýchania.