Parkinsonova choroba

Ochorenie postihujúce nervovú sústavu

Parkinsonova choroba je progresívne postupujúce ochorenie postihujúce nervovú sústavu s negatívnym vplyvom na pohyblivosť. Symptómy sa objavujú postupne, počínať môžu často nezreteľným trasením ruky, opuchom či spomalením pohybov. V raných fázach môže dôjsť k redukcii tvárového výrazu či spomaleniu reči, s postupom ochorenia sa však symptómy stávajú čoraz viditeľnejšími.

Typický tras

Symptómy ochorenia sa líšia jednotlivec od jednotlivca. Spočiatku sa často objavujú iba na jednej polovici tela, a tiež v priebehu ochorenia býva táto prvá postihnutá polovica tela ochorením poznamenaná horšie. Typickými znakmi sú trasenie končatín, spomalenie pohybu, tuhnutie svalov, dochádza k zhoršeniu postoja a problémom s rovnováhou. Tiež automatizované pohyby sa zhoršujú, v priebehu choroby sa môžu objaviť problémy s usmievaním sa či žmurkaním. Tiež môže dôjsť k zmenám rečového prejavu alebo problémom s písaním, predovšetkým ručným.

V prípade Parkinsonovej choroby dochádza k odumieraniu či postupnému rozpadu nervových buniek. Rad symptómov je zapríčinený práve stratou neurónov produkujúcich dopamín. Akonáhle sa zníži hladina dopamínu v tele, aktivita mozgu nie je optimálna, čo vedie k viditeľným prejavom ochorenia. Príčiny vzniku Parkinsonovej choroby nie sú známe, rolu však hrajú pravdepodobne gény, respektíve doteraz neidentifikované genetické mutácie.

Vplyv majú pravdepodobne tiež vonkajšie podmienky. Lekári navyše identifikovali zmeny, ku ktorým u osôb s Parkinsonovou chorobou dochádza. Stále však nie je úplne objasnené, čo je ich príčinou.

Častejšia u mužov

Rizikovým faktorom ochorenia je predovšetkým vyšší vek a dedičnosť, častejšie sa Parkinsonova choroba objavuje u mužov, ako u žien. Mierne zvýšiť riziko rozvoja ochorení môže tiež dlhodobý kontakt s pesticídmi a herbicídmi.

V súvislosti s ochorením môže dochádzať k zhoršeniu kognitívnych schopností, objaviť sa môžu depresie, úzkosti, apatia. Zo zdravotných komplikácií potom problémy s prehĺtaním, hryzením a príjmom stravy celkovo, močovým mechúrom, môže sa objaviť zápcha alebo poruchy spánku. Dôjsť môže tiež k zmenám krvného tlaku, objaviť sa môžu bolesti, únava, výnimkou nebýva sexuálna dysfunkcia.

Pretože doteraz nie je uspokojivo stanovená príčina ochorenia, neexistuje ani oficiálna prevencia. Podľa niektorých výskumov môže riziko rozvoja Parkinsonovej choroby znižovať pravidelné aeróbne cvičenie a pravidelná konzumácia kofeínu. Parkinsonova choroba je nevyliečiteľná, existujú však lieky umožňujúce lepšiu kontrolu nad symptómami ochorenia. Možnosťou je tiež operácia mozgu sľubujúca úľavu od príznakov choroby.