Pehy

Zhluky koncentrovaného melanínu, najlepšie viditeľné u ľudí so svetlou pleťou

Pehy sú mnohopočetné plošné ložiská, ktoré sú rovnomerne sfarbená do hneda.
 
Pehy nemajú zvýšený počet buniek melanocytov, ktoré produkujú melanín, ale obsahujú melanocyty, ktoré nadprodukujú melanínové granule, melanozómov. Tie menia sfarbenie buniek vo vrchných vrstvách kože keranocytoch. Práve v tomto sa pehy líšia od rôznych typov hyperpigmentácie.
 

Pehy sa môžu spájať

Vznik pieh spôsobuje najmä vystavenie kože slnečnému žiareniu. UVB žiarenie aktivuje melanocyty, ktoré následne navýšia produkciu melanínu. Pehy sú preto tmavšie a viditeľnejšie. Na vznik pieh má tiež vplyv dedičnosť.
 
Pehy sa vyskytujú predovšetkým na tvári, hoci sa  môžu objaviť všade na tele, kde je koža vystavená slnečnému žiareniu, teda napríklad na rukách či ramenách. Intenzívne koncentrovaný melanín môže spôsobiť ďalšie formovanie pieh a ich spájanie, takže potom pomôžu pokrývať celú oblasť na tele (väčšinou sa jedná o tvár).
 

Pozor na ultrafialové žiarenie

U malých detí nie sú pehy moc časté, začínajú sa objavovať zvyčajne až pred pubertou. Aj keď sú pehy odstránené rôznymi krémami či laserami, po opätovnom vystavení pleti slnečnému žiareniu majú tendenciu objaviť sa znovu, ak nie je pleť chránená opaľovací krémom či iným prípravkom s SPF faktorom. S rastúcim vekom môžu u niektorých ľudí vyblednúť.
 
Pehy nepatria medzi poruchy pleti. Ľudia s pehami mávajú všeobecne nižšiu koncentráciu fotoprotektívneho melanínu, a preto sú viac náchylní k poškodeniu škodlivým ultrafialovým žiarením. Ten, kto má veľa pieh, by mal vždy používať prípravok s SPF faktorom a pokiaľ možno sa vyhýbať nadmernému pobytu na slnku.