Stratum basale

Najhlbšia vrstva epidermis

Stratum basale čiže stratum germinativum je najspodnejšou vrstvou epidermis (pokožky), ktorú prepája s bazálnou laminou, extracelulárnou vláknitoiu vrstvou, na ktorej už nadväzuje svojimi vrstvami dermis (škára). Bunky v stratum basale sa viažu k dermis prostredníctvom kolagénnych vlákien a formujú tak dermálnu papilu, ktorá posilňuje spojenie medzi dermis a epidermis. Čím väčšia je jej zvlnenie a záhyby, tým pevnejšie spojenie utvára.

Bazálne bunky tvoriace keratinocyty

Stratum basale je tvorená jednou vrstvou buniek, primárne buniek bazálnych. Bazálne bunky sú kmeňové bunky kvádrovitého tvaru, z ktorých sa v priebehu vývoja môžu utvoriť keratinocyty. Všetky keratinocyty v epiderme vznikajú práve v tejto jedinej vrstve buniek, v ktorej neustále prebieha mitóza zabezpečujúca vznik nových buniek.

Ako nové bunky vznikajú, tie existujúce sú ich tlakom vytláčané smerom nahor, k povrchu kože a preč zo stratum basale do vyšších vrstiev epidermis. Vedľa bazálnych buniek sa v stratum basale vyskytujú ešte dva ďalšie typy buniek. Prvým z nich sú merkelová bunky, ktoré fungujú ako hmatové receptory a sú zodpovedné za stimulácia nervových zakončení, ktorých aktivitu mozog vníma ako dotyk. Najviac merkelových buniek sa vyskytuje na chodidlách a na dlaniach.

Tu sa tvorí opálenie

Druhým typom buniek sú melanocyty, ktoré produkujú kožné farbivo melanín. Ten dodáva farbu vlasom a koži. Epidermis popri tom chráni pred poškodením ultrafialovým žiarením.

V mieste, kde sa dotýka stratum basale a papilárna vrstva podkožia, sa v čase, keď v maternici rastie plod, utvárajú jedinečné odtlačky prstov.