Xenobiotiká

Chemické látky, ktoré sa môžu vyskytovať v živých organizmoch, avšak nevyskytujú sa v nich prirodzene

Xenobiotiká sú akékoľvek chemické látky nachádzajúce sa v živých organizmoch, ktoré sú ale v týchto organizmoch cudzorodé v tom zmysle, že ich organizmy samy neprodukujú a nie sú ich prirodzenou zložkou, rovnako ako nie sú bežnou súčasťou ich stravy.

V prípade ľudí sa jedná o väčšinu liekov, pretože tie nie sú v ľudskom organizme produkované prirodzene a nie sú ani konzumované za bežných podmienok v bežnej strave.

Cudzorodé častice, ktoré je potrebné vylúčiť

Podľa ďalšej z definícií sú xenobiotiká v organizme prítomné vo vyšších než bežných koncentráciách. Často sa jedná o úplne umelo vytvorené látky, ktoré predtým, než boli vyrobené synteticky, neexistovali.

To, čo je však xenobiotikum pre niektorý organizmus, pre iný organizmus byť xenobiotické nemusí. Napríklad keď živočích sám produkuje nejaký typ toxínu čoby ochranu pred predátormi, pre nich samotných xenobiotický toxín nie je, pre predátora sa ale už o xenobiotikum jedná.

Ak sa objaví xenobiotikum v ľudskom organizme, prostredníctvom procesu xenobiotického metabolizmu sa ho organizmus snaží vylúčiť. Chemická štruktúra xenobiotiká je pozmenená alebo rozložená, aby sa mohlo ľahšie organizmom vylúčiť. Najväčší dôraz ohľadom xenobiotík je samozrejme kladený na to, či a ako počas svojho metabolizmu ovplyvňujú fungovanie organizmu.