Ajurvéda

Starý medicínsky prístup založený na vnímaní celého tela

Ajurvéda je liečebný holistický prístup pochádzajúci z Indického subkontinentu, kde sa vyvinul asi pred tromi tisíckami rokov. Hlavnou premisou je, že len ak sú telo, myseľ a duch v rovnováhe, môžeme byť zdraví a cítiť sa dobre. Všetko vo vesmíre je podľa Ajurvédy prepojené. Ak sú myseľ, telo i duch v harmónii, neobjavujú sa žiadne zdravotné ťažkosti. K narušeniu tejto harmónie môže však dôjsť radom príčin - poranením, starnutím organizmu, negatívnymi emóciami alebo napríklad výraznými zmenami vonkajšieho prostredia.

Päť elementov a tri princípy

Cieľom praktizovanie Ajurvédy je zachovanie organizmu zdravého, nie snaha o vyliečenie z ochorení. Niektoré jej stratégie sú však cielené na konkrétne zdravotné problémy. Podľa Ajurvédy sa každý človek skladá z piatich základných elementov, ktoré sa tiež vyskytujú v celom vesmíre - vzduchu, priestoru, ohňa, vody a zeme. Tie v ľudskom organizme spoločne utvárajú tri životnej sily (tzv. Dosa), ktoré majú vplyv na to, ako telo funguje.

Jedná sa o Dosya Vata, Pitta a Kapha. Vatu utvára vzduch a priestor, je teda princípom pohybu, Pitta je tvorená ohňom a vodou a je princípom metabolizmu a Kapha tvorí voda a zem a je energiou hmoty.

  • Vata - vplyv na bunkové delenie, dych, krvný obeh, vyprázdňovanie, kardiovaskulárnu sústavu
  • Pitta - vplyv na trávenie, metabolizmus, aktivitu tráviacich enzýmov
  • Kapha - vplyv na svaly, stabilitu, hmotnosť, imunitu

Sily podľa Ajurvédy

U každého človeka je pomer týchto troch síl odlišný, jedna z nich býva typicky dominantná. Každá zo síl má vplyv na inú oblasť organizmu. Ochorenie a zdravotné problémy podľa Ajurvédy plynú z nerovnováhy medzi Dosa.

  • Ak dominuje Vata, rizikom sú autoimunitné ochorenia, choroby srdca, úzkosti.
  • Ak dominuje Pitta, objaviť sa môže vysoký krvný tlak a ďalšie kardiovaskulárne či infekčné ochorenia.
  • Ak dominuje Kapha, jedinec je náchylný k respiračným ochoreniam, obezite, cukrovke a onkologickým ochoreniam.

Pri liečbe na základe Ajurvédy utvára odborník pacientovi terapiu "šitú" na mieru. Zohľadňuje pritom jeho fyzickú i psychickú stránku a jeho dominantný princíp. Obnoviť rovnováhu sa potom snaží radom procesov, okrem iného očistou, ktorá má organizmus zbaviť zvyškov nestrávené potravy, masážami a užívaním bylín, korenia a rastlinných extraktov.