Alkalóza

Stav, keď je pH telesných tekutín nadmerne zásadité

Alkalóza je opak acidózy, teda prekyslenia organizmu. Dochádza k nej v momente, keď sa v organizme zvyšuje obsah zásad, alebo sa naopak významne strácajú kyseliny.

Dva typy

Rovnako ako acidóza sa aj alkalóza delí na dva typy, respiračnú a metabolickú.

  • Pri metabolickej alkalóze dochádza ku rastu zásaditosti pH telesných tekutín (najmä krvi) v dôsledku silného vracania alebo nadužívaním antacíd, liekov na zníženie hladiny žalúdočnej kyseliny, teda ľudovo proti páleniu záhy
  • Respiračná alkalóza je zvyčajne spôsobená nízkou hladinou kyseliny uhličitej v krvi, ktorá je dosiahnutá hyperventiláciou, napríklad záchvatom paniky alebo v dôsledku nedostatku kyslíka napríklad pri pobyte vo vysokých nadmorských výškach.