VLDL cholesterol

Typ škodlivého cholesterolu

Skratka VLDL sa vzťahuje k anglickým termínom very-low-density lipoprotein, čiže lipoproteín s veľmi nízkou hustotou. VLDL cholesterol vzniká v pečeni, odkiaľ sa uvoľňuje do krvného obeh. Jednotlivé častice VLDL cholesterolu na sebe do ďalších tkanív transportujú triglyceridy, ďalšie typy telesných tukov.

Opäť škodlivý cholesterol

VLDL cholesterol je podobný LDL cholesterolu, rozdiel je ale v tom, že LDL transportuje cholesterol, zatiaľ čo VLDL transportuje práve triglyceridy. Rovnako ako LDL patrí tiež VLDL cholesterol medzi škodlivé typy cholesterolu, pretože sa tiež môže podieľať na ukladaní plaku v tepnách a rozvoji aterosklerózy.

Plak je mazľavá, lepivá látka tvorená cholesterolom, tukom, vápnikom a ďalšími látkami, ktoré sa vyskytujú v krvi. S postupom času sa plak spevňuje, tuhne a vyrovnáva tepny. Znižuje sa tak zásobenie tela krvou bohatou na kyslík a ďalšie živiny, a dochádza k rozvoju kardiovaskulárnych ochorení.

Oproti ostatným typom cholesterolu sa hladina VLDL cholesterolu nemeria. Odhaduje sa na základe obsahu triglyceridov v krvi, keď VLDL cholesterol tvorí asi jednu pätinu všetkých triglyceridov. Ak je však hladina triglyceridov veľmi vysoká, nebýva tento odhad presný.

Ako pozitívne ovplyvniť hladinu VLDL cholesterolu?

Znížením hladiny triglyceridov, teda s pomocou klasických odporúčaní, akými sú schudnutie za pomoci cvičenia a úpravy stravy. Dôležité je zamerať sa na konzumáciu tzv. zdravých tukov (avokádo, olivový olej, semená, orechy) a vyvarovať sa alkoholu a potravín s pridaným cukrom.