Allicín

Hlavná biologicky aktívna zložka cesnaku

Cesnak má rad klinicky preverených pozitívnych účinkov na ľudský organizmus, a je to práve allicín, vďaka ktorému týmito benefitmi cesnak oplýva. Prvýkrát bol allicín izolovaný v roku 1944, práve ako "strojca" antibakteriálneho vplyvu cesnaku. Následné výskumy ukázali, že okrem antibakteriálneho pôsobenia toho allicín zvládne oveľa viac, a má pozitívny vplyv na kardiovaskulárnu sústavu i obranyschopnosť organizmu všeobecne.

Allicín a cesnak

Zaujímavé je, že cesnak allicín ako taký neobsahuje. Biochémia cesnaku je extrémne komplexná. Čerstvý cesnak obsahuje enzýmy zvané allináza a alliin, ktoré sa vyskytujú v jeho rozdielnych častiach. Táto unikátna enzymatická výbava slúži ako ochranný mechanizmus pred mikrobiálnymi patogénmi nachádzajúcimi sa v krajine. Pokiaľ pleseň alebo iný patogén napadne strúčik v krajine, membrány jednotlivých kompartmentov sa rozložia a počas desiatich sekúnd sa všetok alliin premení na novú zložku, nám už známy allicín. Allicín je látka chemicky odvodená od aminokyseliny cysteínu, obsahuje teda taktiež síru.

Takto utvorený allicín má ale veľmi krátky polčas rozpadu. Je to práve on, kto je zodpovedný za prenikavú vôňu, keď roztlačíme strúčik cesnaku. Allicín je veľmi účinnou biologickou zbraňou, navyše úspornou. K jeho syntéze v strúčiku dochádza len v malých lokalitách a na krátku dobu, zatiaľ čo zvyšok allinu a allinázy zostáva zachovaný v oddelených kompartmentoch a dostupný pre obranu pred ďalšími patogénnymi útokmi.

Ako cesnak pôsobí na ľudský organizmus?

Okrem spomínaného antibakteriálneho účinku, keď dokáže eliminovať rad kmeňov baktérií vrátane obávaného stafylokoka, reguluje alicín v cesnaku hladinu krvných lipidov, pôsobí antikoagulačne (proti zrážanlivosti krvi), znižuje vysoký krvný tlak, pôsobí antioxidačne, antimikrobiálne a proti plesni.