Homocysteín

Aminokyselina vyskytujúce sa prirodzene v tele cicavcov vrátane ľudí. Hoci ju organizmus sám utvára, s rastúcou hladinu sa stáva toxickým a pre organizmus nebezpečným

Homocysteín je aminokyselina, z ktorej si však organizmus nedokáže skladať bielkoviny. Vyskytuje sa predovšetkým v krvi. Homocysteín sa do organizmu nedostáva stravou, ale organizmus ho syntetizuje z inej aminokyseliny metionínu.

Pozor na ochorenia srdca a kardiovaskulárne sústavy

Vysoká či zvýšená hladina homocysteínu môže podporovať zápalové procesy v tenkých vrstvách endotelových buniek tvoriacich výstelku na vnútornej strane ciev. Ak nedôjde k poklesu množstva homocysteínu v krvi, ale jeho zvýšená hladina pretrváva, môže dôjsť k poškodeniu žíl, tepien a kapilár.

Tepny môžu začať kôrnatenie, stenčovať sa v dôsledku hromadenia vápnika a krvných lipidov a rozvinúť sa môže ateroskleróza, vážne kardiovaskulárne ochorenie vedúce k zníženiu množstva životne dôležitého kyslíka privádzaného do tkanív. Aj ďalšie problémy srdcovo-cievnej sústavy ako výskyt krvných zrazenín, srdcového infarktu či mŕtvice býva dávaný do súvislosti so zvýšenou hladinou homocysteínu.

Príčinou je zlá strava

Vysoká hladina homocysteínu je častejší u osôb konzumujúcich veľké množstvo živočíšnych bielkovín na úkor ovocia a zeleniny. Jeho hladinu navyšuje tiež konzumácia kávy, úlohu hrá tiež pohlavie a vek - hladina homocysteínu má tendenciu narastať s vyšším vekom, častejšie sa vyskytuje u mužov ako u žien.

Okrem stravovacích zvyklostí má na obsah homocysteínu v krvi negatívny vplyv aj stres. Adrenalín a noradrenalín, dva hormóny, ktoré organizmus pri stresovej záťaži produkuje, sú metabolizované v pečeni v procese využívajúcom methylata formy niektorých vitamínov zo skupiny B.

Pečeň v dôsledku toho už ale nemôžu spracovávať homocysteín, a jeho hladina rastie. Popri tom, že negatívne pôsobí na srdce a cievy, môže mať homocysteín neblahý vplyv pri bolestiach hlavy, padanie vlasov a zvyšovať riziko Alzheimerovej choroby či spontánneho potratu.

Doprajte si vitamíny zo skupiny B

S pomocou vitamínov zo skupiny B možno však homocysteín opätovne recyklovať na metionín alebo ho premieňať na dôležitú aminokyselinu cysteín. Najdôležitejšie je v tomto ohľade kyselina listová (vitamín B9), pyridoxín (vitamín B6) a kobalamín (vitamín B12).